Dotyczy: nr. wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPMA.01.05.00-14-136/08

Tytuł projektu:"Podniesienie konkurencyjności firmy PRI7 Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych"

Priorytet: 1 Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie: 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatek kwalifikowany :

1. Koparko-ładowarka CAT 432E rok produkcji 2009

2. Koparko-ładowarka CAT 432E rok produkcji 2009

3. Koparka gąsienicowa CAT 320DL rok produkcji 2009

4. Koparka gąsienicowa CAT 315DL rok produkcji 2010

5. Koparka gąsienicowa CAT 315DL rok produkcji 2010

6. Obudowy szalunków KS100 Krings 3,6x2,6; 30 kpl

Wydatek niekwalifikowany :

1. Wywrotki sztuk 2

2. Ciągnik siodłowy sztuk 1

3. Naczepa sztuk 1.

Poziom dofinansowania z EFRR : 42,50%
Budżet państwa : 7,50%


Inwestycja została zrealizowana w okresie do 19.11.2010 roku.
Zakupione maszyny budowlane pracują na budowach w :
Warszawa, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Ełk, Biskupiec.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla PRI7.