POLITYKA JAKOŚCI

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 Sp. z o. o. specjalizuje się w wykonawstwie robót inżynieryjnych, obejmujących m. in. zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, przepompownie ścieków i zbiorniki retencyjne wód deszczowych.

MISJĄ naszej firmy jest realizacja inwestycji budowlanych spełniających wymagania najbardziej wymagających Klientów w zakresie dobrego wykonawstwa pod względem technicznym oraz pełnej obsługi formalno-prawnej realizowanej inwestycji.

Cele firmy skupiają się na:
• Wzroście obrotów przy zachowaniu określonej rentowności inwestycji.
• Utrzymaniu zatrudnienia na poziomie zgodnym z bieżącymi potrzebami firmy.
• Dobrym usprzętowieniu – inwestycje w specjalistyczny sprzęt w oparciu o fundusze unijne.

Atutami naszej firmy są:
Zaangażowanie Zarządu oraz wszystkich pracowników w realizację przydzielonych zadań.
Jakość realizacji inwestycji mierzona zadowoleniem naszych Klientów, którzy nawiązują z nami stałą współpracę.
Profesjonalny zespół pracowników o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych, który stanowi stabilny trzon naszej organizacji.
Doświadczenie w realizacji inwestycji inżynieryjnych, poparte referencjami naszych Klientów.
Specjalistyczny sprzęt będący własnością firmy – co pozwala na optymalną organizację pracy własnej bez ryzyka opóźnień z winy najemców sprzętu.
ISO – wdrożenie i utrzymanie systemu jakości wg normy EN ISO 9001:2008 oraz ciągłe jego doskonalenie.

Dla zapewnienia wiarygodności naszych dążeń do prowadzenia działalności usługowej spełniającej wymagania Klientów oraz obowiązujących przepisów prawnych, zobowiązani jesteśmy do ścisłego przestrzegania systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz do ciągłego jego doskonalenia.

Warszawa, dnia 23.04.2009 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla PRI7.